Verksamhetsområden

Vi finns representerade både i Sverige och på kontinenten.
Detta för att skapa närhet till kunder och marknader.

Sverige

Huvudsakligen kommersiella fastigheter, uthyrning av lokalytor, tomter. Arbetar med börsnoterade företag såväl som med andra aktörer.

Kontinenten

Huvudsakligen kommersiella fastigheter. Representation i London och Bryssel.